Workshop is innovatief

Uit exploratief onderzoek door het Ondernemerscentrum van Avans hogeschool in Breda, is gebleken dat er zeker kansen zijn om de workshop ‘Zelfregie met succ€s’ als nieuw, innovatief product een plaats in de Nederlandse markt te laten verwerven.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: