Wat is zelfregie?

Zelfregie

Wat is zelfregie?

Zelfregie betekent dat u uw eigen keuzes maakt op basis van uw voorkeuren, normen en waarden. Daarbij houdt u rekening met uw positie, beperkingen en mogelijkheden.

Ruimte creëren voor persoonlijke ontwikkeling en het nastreven van idealen vanuit een realistisch perspectief vergroot de arbeidsproductiviteit en het levensgeluk. Deze vorm van zelfbeschikking is een cruciale factor bij het beperken van gezondheidsklachten en succesvolle re-integratie, waarbij u minder afhankelijk wordt van anderen.

Het aanleren van zelfregie werkt dus preventief ten aanzien van ziekteverzuim. En het vergroot de kans op een snelle en duurzame terugkeer naar gezond bij arbeidsongeschiktheid. Betrokkenheid van de levenspartner speelt bij zelfregie een belangrijke rol, mede omdat zij onderling een sterke invloed hebben op elkaars gedrag.

Voorbeeld van gebrek aan zelfregie

Voorbeeld van consult over zelfregie

http://www.youtube.com/watch?v=m-6hiQepamc?
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: