33

Visitatieproces

In het kader van mijn herregistratie als bedrijfsarts is visitatie tegenwoordig een vereiste. Daarin wordt gereflecteerd op je eigen professioneel functioneren, inclusief 360 graden feedback van opdrachtgevers, cliënten en collega’s. Hoewel ik in 1e instantie sceptisch stond tegenover dit proces, ben ik in de eindfase een andere mening toegedaan. Het is zinvol om te kijken wat wel goed gaat, welke aspecten verbetering behoeven en daaruit een individueel verbeterplan (IVP) op te stellen. Dat geeft een leidraad waarop je in de toekomst moet focussen; en nu met enthousiasme dat plan waarmaken, daar ga ik voor.

Click Here to Leave a Comment Below 33 comments

Leave a Reply: