Vernieuwde website ZFB

Ri CHARGE staat vermeld op de vernieuwde website van de Vereniging van Zelfstandige en Freelance bedrijfsartsen (ZFB), die ontstaan is uit een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Deze website kunt u vinden op http://www.bedrijfsartsen.net.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: