Vernieuwde samenwerking met Welder

Welder heeft recent www.wijzermetwelder.nl gelanceerd, een online bron voor vragen over ziekte en handicap. Ook ZZP-ers kunnen hier terecht over o.a. arbodienstverlening. Ri CHARGE werkt in dit verband samen met Welder en is als dienstverlener vermeld op de website.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: