40

Toekomstige herinrichting eerste lijn

De Raad van Volksgezondheid en Zorg is bezig een breed advies op te stellen over de eerste lijn. In de achtergrondstudie worden nieuwe zorgmodellen beschreven. In dit kader heeft een senior adviseur mij uitvoerig geïnterviewd over mijn deelname aan het innovatiezorg project Sterk naar Werk.

Click Here to Leave a Comment Below 40 comments

Leave a Reply: