Toekomst van arbeidsgerelateerde zorg (TAZ)

De ministers van SZW en VWS hebben recent aan de SER een advies gevraagd over dit onderwerp. De achtergrond is de veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Omdat zelfstandige bedrijfsartsen in de maatwerkregeling een cruciale rol spelen, heeft de Vereniging ZBAnetwerk (h.o.d.n. Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap) waarvan ik voorzitter ben, in een brief aan de SER hun commentaar verwoordt. U kunt deze brief op de website www.bedrijfsartsengenootschap.nl terugvinden.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: