3

Testversie Personal Battery app

In de afgelopen maanden is intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de Personal Battery app. De 1e versie is onderhand gereed en wordt bij zo’n 50 gebruikers gedurende 1 maand getest. Na beoordeling van alle feedback zullen zo nodig aanpassingen aan de app worden gemaakt, waarna deze op de markt wordt gebracht. Een best spannende periode na zoveel tijd van voorbereiding.

Comments are closed