SER-advies toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Begin september heeft de commissie arbeidsomstandigheden van de SER over dit onderwerp een advies uitgebracht. Arbeidsgerelateerde zorg is een breder begrip dan alleen bedrijfsgezondheidszorg. Naast de reguliere arbeids- en bedrijfsgeneeskunde omvat het begrip ook ‘de zorg voor alle werkenden (incl. ZZP-ers) en werkzoekenden die er op gericht is hun arbeidsparticipatie duurzaam te behouden’. De SER adviseert aan de overheid deze zorg te verbeteren. Het ontwerpadvies van de SER-commissie en de volledige reactie van de NVAB is te lezen op de website van de NVAB.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: