Samenwerking

De kracht van samenwerking met collega-bedrijfsartsen en andere disciplines en de daaruit voortvloeiende synergie vertaalt zich in een optimale dienstverlening aan de klant.

Ri CHARGE werkt onder meer samen met:

Landelijk netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen
www.bedrijfsartsengenootschap.nl

Arjan Bentsink, arbeids-en organisatiepsycholoog
www.psychopraktisch.nl

Chiene Hulst, bedrijfsmaatschappelijk werker
www.innermatch.nl

Wies Bol, personeelsbeleid en ontwikkeling
www.wiesbol.nl

Mark Elfrink, optimalisering LinkedIn-netwerk
www.linkmakers.nl

Anne Peters, hoger veiligheidskundige
www.veiligheidatwork.nl

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
http://nvab.artsennet.nl

Pieter de Boer, arbeidsdeskundige
www.db-aa.nl