Quintessse

Dit nieuwe nascholingstijdschrift, bedoeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, combineert interessante artikelen met online toetsing (e-learning). Hierdoor kan je bijscholingspunten vergaren op zelfgekozen tijdstippen. M.i. een gat in de markt, reden genoeg om mij daarop te abonneren.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: