Peter Ribbens

Ri CHARGE is de eenmanszaak van zelfstandig bedrijfsarts Peter Ribbens. In de periode 1979-2007 heeft hij als bedrijfsarts ervaring in diverse functies opgedaan voor Shell in binnen- en buitenland.

Peter Ribbens is een echte professional en inspirator. Hij is creatief, pragmatisch, empatisch, een teamspeler en een doorzetter. Als ZZP-er kan hij zich goed de problematiek van andere ZZP-ers voorstellen, evenals de invloed van de levenspartner. Als lid van een landelijk netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen, Vereniging ZBG (Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap), waarin nu zo’n 40 collega’s deelnemen, kan hij rekenen op voldoende ondersteuning bij individuele arbozorgverlening.

Hij heeft een groot aantal cursussen gevolgd, waaronder leiderschaps- en organisatiekunde, naast NLP practitioner, strategisch coachen, empowerment voor hulpverleners en creatief trainen. Individuele coaching (met name zelfregie), presentaties en trainingen geven, zijn zijn passie die hij verder met ambitie wil ontwikkelen.

Een uitgebreider profiel van Peter Ribbens is te vinden op

Peter Ribbens bedrijfsarts stress te lijf met energie

Samenwerking

De kracht van samenwerking met collega-bedrijfsartsen en andere disciplines en de daaruit voortvloeiende synergie vertaalt zich in een optimale dienstverlening aan de klant.

Ri CHARGE werkt onder meer samen met:

Landelijk netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen
www.bedrijfsartsengenootschap.nl

Chiene Hulst, bedrijfsmaatschappelijk werker
www.innermatch.nl

Wies Bol, personeelsbeleid en ontwikkeling
www.wiesbol.nl

Mark Elfrink, optimalisering LinkedIn-netwerk
www.linkmakers.nl

Anne Peters, hoger veiligheidskundige
www.veiligheidatwork.nl

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
http://nvab.artsennet.nl

Pieter de Boer, arbeidsdeskundige
www.db-aa.nl