Toekomst van arbeidsgerelateerde zorg (TAZ)

De ministers van SZW en VWS hebben recent aan de SER een advies gevraagd over dit onderwerp. De achtergrond is de veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Omdat zelfstandige bedrijfsartsen in de maatwerkregeling een cruciale rol spelen, heeft de Vereniging ZBAnetwerk (h.o.d.n. Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap) waarvan ik voorzitter ben, in […]

Lees meer
1

Nieuwe spreekuurlokatie Almelo

In de 2e helft van augustus heb ik de beschikking over een 2e eigen spreekuurruimte. Naast die in Ruurlo zit ik eens in de 2 weken op een vrijdagochtend bij huisartsenpraktijk Kriek te Almelo in het fraai verbouwde Twenthe Centrum, oorspronkelijk een stoomspinnerij. Adres Twentheplein 1-F, 7607 GZ Almelo.

Lees meer

Quintessse

Dit nieuwe nascholingstijdschrift, bedoeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, combineert interessante artikelen met online toetsing (e-learning). Hierdoor kan je bijscholingspunten vergaren op zelfgekozen tijdstippen. M.i. een gat in de markt, reden genoeg om mij daarop te abonneren.

Lees meer

Contractstop

Per 01-01-2013 ga ik de arbodienstverlening verzorgen van de QUO Vadis scholen in Almelo. Dit is een mijlpaal, omdat ik nu geen ruimte meer heb voor nieuwe contracten. Ergens moet je een grens trekken met het oog op een optimale werk-privé balans. Bovendien wil ik voldoende tijd en aandacht blijven besteden aan coaching en workshops […]

Lees meer

Visitatieproces

In het kader van mijn herregistratie als bedrijfsarts is visitatie tegenwoordig een vereiste. Daarin wordt gereflecteerd op je eigen professioneel functioneren, inclusief 360 graden feedback van opdrachtgevers, cliënten en collega’s. Hoewel ik in 1e instantie sceptisch stond tegenover dit proces, ben ik in de eindfase een andere mening toegedaan. Het is zinvol om te kijken […]

Lees meer

Toekomstige herinrichting eerste lijn

De Raad van Volksgezondheid en Zorg is bezig een breed advies op te stellen over de eerste lijn. In de achtergrondstudie worden nieuwe zorgmodellen beschreven. In dit kader heeft een senior adviseur mij uitvoerig geïnterviewd over mijn deelname aan het innovatiezorg project Sterk naar Werk.

Lees meer

Enquête ZZP-ers en hun gezondheid

Samen met Welder en Termae Traiectum is een kleinschalig inventariserend onderzoek via Social Media opgestart naar ZZP-ers en hun gezondheid. Centraal hierbij staat de behoefte aan voorlichting en dienstverlening door een bedrijfsarts of andere arboprofessional. Ook wordt de interesse in een online tool over arbeidsgerelateerde gezondheidsvragen gepeild.

Lees meer

Vernieuwde website ZFB

Ri CHARGE staat vermeld op de vernieuwde website van de Vereniging van Zelfstandige en Freelance bedrijfsartsen (ZFB), die ontstaan is uit een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Deze website kunt u vinden op http://www.bedrijfsartsen.net.

Lees meer

Coach Loopbaanbureau KNMG

Sinds eind december 2011 staat Ri CHARGE op de lijst van coaches van het Loopbaanbureau van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), een reden tot gepaste trots.

Lees meer

Vernieuwde samenwerking met Welder

Welder heeft recent www.wijzermetwelder.nl gelanceerd, een online bron voor vragen over ziekte en handicap. Ook ZZP-ers kunnen hier terecht over o.a. arbodienstverlening. Ri CHARGE werkt in dit verband samen met Welder en is als dienstverlener vermeld op de website.

Lees meer