Status Personal Battery app

Personal Battery

Uit de feedback van 50 testgebruikers van de Personal Battery app bleek dat velen deze app visueel aantrekkelijk en helder in gebruik vonden. Er waren diverse aanbevelingen voor verbetering, die ter harte zijn genomen. Omdat de verkoopstrategie via verzekeraars onverwacht stagneerde, is tijdelijk de verdere ontwikkeling van de app gestopt. Acties worden ondernomen om andere […]

Lees meer

Testversie Personal Battery app

In de afgelopen maanden is intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de Personal Battery app. De 1e versie is onderhand gereed en wordt bij zo’n 50 gebruikers gedurende 1 maand getest. Na beoordeling van alle feedback zullen zo nodig aanpassingen aan de app worden gemaakt, waarna deze op de markt wordt gebracht. Een best spannende […]

Lees meer

Oprichting Personal Battery BV

Geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen loont. Het gaat er nu toch echt van komen. Samen met een viertal andere enthousiaste ondernemers is een BV opgericht, die tot doel heeft de Personal Battery app verder te ontwikkelen, te bouwen en op de markt te brengen. De financiering wordt uit eigen middelen van de diverse deelnemende BV’s bekostigd. […]

Lees meer

Beëindiging Crowdfunding Personal Battery

De crowdfunding voor de Personal Battery is vorige week beëindigd. Ondanks steunbetuigingen van velen en tientallen sponsors is op deze manier onvoldoende geld opgehaald. Daarmee vervalt de door de sponsors gedane toezeggingen en de daaraan verbonden tegenprestaties van mij. Dat betekent niet dat realisatie van deze app geblokkeerd is. Het heeft mij heel waardevolle nieuwe […]

Lees meer

Nieuwe impuls crowdfunding Personal Battery

Het is een tijdje stil geweest rondom de crowdfunding voor de Personal Battery. Deze vertraging heeft mede te maken met een heroverweging van de doelgroep en verdrietige familie omstandigheid (plotseling overlijden van mijn zusje, zie blogbericht), waardoor mijn prioriteiten elders kwamen te liggen. Ik ontving veel positieve reacties en morele steun ook vanuit de beroepsgroep, […]

Lees meer
49

Crowdfunding Personal battery

Eindelijk is het zover. Op www.doorgaan.nl (een gerenomeerd crowdfunding platform van De Amersfoortse) is het project Personal Battery van start gegaan een initiatief van Ri CHARGE in samenwerking met Termae Traiectum. Met deze nieuw te ontwikkelen app breng je je eigen energieniveau in kaart. Gekoppeld aan je agenda op je mobiele telefoon laat het per […]

Lees meer

Advies “Doorwerken en gezondheid”

Op 14 april werd door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bovengenoemd advies aangeboden aan de directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie VWS. Hierbij behoort een brochure met als titel “Werken tot je zeventigste: last of lust” (zie ook www.rvz.net). De centrale vraag is hoe ouderen kunnen blijven participeren in de arbeidsmarkt. Aanpak vanuit een […]

Lees meer

Arbozorg. Meerjarenplan Inspectie SWZ

De Inspectie wil met een meersporige aanpak de aanwezigheid, kwaliteit en toepassing van arbozorg en arbozorgmiddelen bij bedrijven en instellingen verhogen. In 2015 zet de Inspectie, na een pilotperiode, bel-inspecties in om bedrijven te bevragen naar de preventiemedewerker en de RI&E. Heeft een bedrijf geen preventiemedewerker en/of RI&E, dan benadert de Inspectie het bedrijf verder. […]

Lees meer

SER-advies toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Begin september heeft de commissie arbeidsomstandigheden van de SER over dit onderwerp een advies uitgebracht. Arbeidsgerelateerde zorg is een breder begrip dan alleen bedrijfsgezondheidszorg. Naast de reguliere arbeids- en bedrijfsgeneeskunde omvat het begrip ook ‘de zorg voor alle werkenden (incl. ZZP-ers) en werkzoekenden die er op gericht is hun arbeidsparticipatie duurzaam te behouden’. De SER […]

Lees meer

Einde bestuursperiode Vereniging ZBAnetwerk

Na 6 jaar (2 termijnen) ben ik afgetreden als bestuurslid van de Vereniging ZBA netwerk. Mijn voorzitterschap is nu beëindigd na een woelige maar leerzame tijd, waar ik met voldoening op terugblik. De Vereniging gaat door als Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap met een heldere visie, aangepaste statuten en huishoudelijk reglement. Ik dank ieder die zijn steentje […]

Lees meer