Ri CHARGE op de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 24 mei

Op 24 mei was ik met een kleine stand aanwezig op de op de Bedrijfsgeneeskundige Dagen in Papendal. Een prachtige gelegenheid om mijn boek ‘Stress te lijf met energie’ te promoten en een exemplaar aan te bieden aan de voorzitter en de directeur van de NvAB (Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), die dit jaarlijkse […]

Lees meer

Wat is zelfregie?

Zelfregie Wat is zelfregie? Zelfregie betekent dat u uw eigen keuzes maakt op basis van uw voorkeuren, normen en waarden. Daarbij houdt u rekening met uw positie, beperkingen en mogelijkheden. Ruimte creëren voor persoonlijke ontwikkeling en het nastreven van idealen vanuit een realistisch perspectief vergroot de arbeidsproductiviteit en het levensgeluk. Deze vorm van zelfbeschikking is […]

Lees meer

Mijn zelfregiemethodiek nu in boekvorm

Stress te lijf met energie omslag boek

Na ruim 1 ½ jaar is het manuscript van mijn boek “Met energie stress te lijf” klaar. Zelfregie staat in dit zelfhulpboek centraal op de drie levensdomeinen werk – privé – ik. Ik ben ervan overtuigd dat men zelf meer kan doen dan men denkt om stress en de negatieve gevolgen ervan, te vermijden. Daarvoor […]

Lees meer

Aanpassing bestaande contracten arbodienstverlening

Ik heb nu vrijwel al mijn contracten aangepast aan de diverse veranderde wetgeving. Dat betreft de vernieuwde Arbowet, de wet DBA (waardoor de eens verplichte VAR vervalt), de Wkkgz (zorgrelaties tussen artsen en patiënten), privacy wetgeving en wet BIG (beroepsuitoefening). Een hele administratieve klus, die mij wel de gelegenheid gaf de band met mijn klanten […]

Lees meer

Nieuwe Arbowet

Per 01-07-2017 is de Arbowet aangepast. Daarbij staat preventie centraal en wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, waaronder de OR of MR, bij de arbodienstverlening vergroot. De adviesrol van de bedrijfsarts wordt aangescherpt en er is een duidelijkere rol van de preventiemedewerker. Het basiscontract tussen de arbodienstverlener en de werkgever bevat minimumeisen, inclusief klachtenprocedure, […]

Lees meer

Status Personal Battery app

Personal Battery

Uit de feedback van 50 testgebruikers van de Personal Battery app bleek dat velen deze app visueel aantrekkelijk en helder in gebruik vonden. Er waren diverse aanbevelingen voor verbetering, die ter harte zijn genomen. Omdat de verkoopstrategie via verzekeraars onverwacht stagneerde, is tijdelijk de verdere ontwikkeling van de app gestopt. Acties worden ondernomen om andere […]

Lees meer

Testversie Personal Battery app

In de afgelopen maanden is intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de Personal Battery app. De 1e versie is onderhand gereed en wordt bij zo’n 50 gebruikers gedurende 1 maand getest. Na beoordeling van alle feedback zullen zo nodig aanpassingen aan de app worden gemaakt, waarna deze op de markt wordt gebracht. Een best spannende […]

Lees meer
1 2 3 4