3

Mijn zelfregiemethodiek nu in boekvorm

Na ruim 1 ½ jaar is het manuscript van mijn boek “Met energie stress te lijf” klaar. Zelfregie staat in dit zelfhulpboek centraal op de drie levensdomeinen werk – privé – ik. Ik ben ervan overtuigd dat men zelf meer kan doen dan men denkt om stress en de negatieve gevolgen ervan, te vermijden. Daarvoor heb ik een stappenplan en het stoplichtsysteem ontwikkeld dat in de praktijk zeer succesvol is gebleken. Een klein team van gedreven professionals heeft aan de realisatie van dit boek meegewerkt. Een soms uitputtend, maar heel leerzaam en inspirerend proces. De vormgeefster legt nu de laatste, cruciale hand eraan, waarna het boek naar de uitgever gaat. De verwachting is dat het boek begin 2019 te koop is.

Comments are closed