Mijn zelfregiemethodiek nu in boekvorm

Na ruim 1 ½ jaar is het manuscript van mijn boek “Met energie stress te lijf” klaar. Zelfregie staat in dit zelfhulpboek centraal op de drie levensdomeinen werk – privé – ik. Ik ben ervan overtuigd dat men zelf meer kan doen dan men denkt om stress en de negatieve gevolgen ervan, te vermijden. Daarvoor heb ik een stappenplan en het stoplichtsysteem ontwikkeld dat in de praktijk zeer succesvol is gebleken. Een klein team van gedreven professionals heeft aan de realisatie van dit boek meegewerkt. Een soms uitputtend, maar heel leerzaam en inspirerend proces. De vormgeefster legt nu de laatste, cruciale hand eraan, waarna het boek naar de uitgever gaat. De verwachting is dat het boek begin 2019 te koop is.

Peter Ribbens
 

Bedrijfsarts Peter Ribbens heeft 40 jaar ervaring met het coachen naar een gezond, energiek leven. Hij onthult in dit boek zijn succesvolle stoplichtmethode, ondersteund met veel praktische voorbeelden. Stap voor stap ontdek je hoe je eenvoudig grip krijgt op je eigen leven en nieuwe energie opdoet. Op je werk, in privésituaties én persoonlijk.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: