4

Mijn boek over Zelfregie met het stoplichtsysteem binnenkort te koop

Na diverse correctierondes en laatste aanpassingen is mijn zelfhulpboek “Stress te lijf met energie” gereed. Er wordt eerst een dummy gemaakt en na een finale check gaat het boek naar de drukker. Ik ben enorm trots op het resultaat en dank allen die aan de realisering hebben bijgedragen. Het boek zal via het Boekenschap onder eigen beheer worden uitgebracht. De PR-campagne gaat op korte termijn van start. De Personal Battery die eerder door mij werd ontwikkeld, is onderdeel van mijn methodiek en als tool ondergebracht in het PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) van Ivido, dat binnenkort beschikbaar is.

Comments are closed