3

KNMG publiceert handreiking aan artsen over opnemen gesprekken door patiënten

Het is wettelijk toegestaan dat een patiënt geluidsopnames maakt van het gesprek met een arts. Hiervoor heeft de patiënt geen toestemming van de arts nodig (maar het komt de verstandhouding ten goede als de patiënt dit wel doet). De geluidsopname mag alleen gebruikt worden voor privédoeleinden. Denk aan het terugluisteren met een familielid of een andere betrokken zorgverlener. Openbaarmaking van de opname, bijvoorbeeld via social media, mag niet tenzij de als arts daar toestemming voor geeft. Voor beeldopnames gelden strengere regels.
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) ondersteunt artsen bij het goed integreren van het opnemen van gesprekken in de praktijk. Daarom heeft de KNMG een zogenaamde handreiking “Opnemen van gesprekken door patiënten” opgesteld. Daarin wordt uitgelegd wat de regels zijn en hoe hiermee om te gaan. Meer info is te vinden op www.knmg.nl.

Comments are closed