Gastles Master Arbeid & Gezondheid Saxion Hogeschool

Enkele weken geleden mocht ik een gastles verzorgen over multidisciplinaire samenwerking voor deze nieuwe 3 jarige opleiding. Het is een voorrecht dat ik mijn jarenlange ervaring in verschillende samenwerkingsverbanden met veelal klinische professionals mag delen. De meerwaarde hiervan is niet alleen meetbaar in resultaat (bijvoorbeeld meer effectieve behandeling en duurzame re-integratie), maar doorbreekt ook het “hokjes denken”.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: