Enquête ZZP-ers en hun gezondheid

Samen met Welder en Termae Traiectum is een kleinschalig inventariserend onderzoek via Social Media opgestart naar ZZP-ers en hun gezondheid. Centraal hierbij staat de behoefte aan voorlichting en dienstverlening door een bedrijfsarts of andere arboprofessional. Ook wordt de interesse in een online tool over arbeidsgerelateerde gezondheidsvragen gepeild.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: