Einde bestuursperiode Vereniging ZBAnetwerk

Na 6 jaar (2 termijnen) ben ik afgetreden als bestuurslid van de Vereniging ZBA netwerk. Mijn voorzitterschap is nu beëindigd na een woelige maar leerzame tijd, waar ik met voldoening op terugblik. De Vereniging gaat door als Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap met een heldere visie, aangepaste statuten en huishoudelijk reglement. Ik dank ieder die zijn steentje heeft bijgedragen en wens de nieuwe bestuursvoorzitter (Jan Zwagemakers) en mede bestuursleden het allerbeste toe.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: