Crowdfunding Personal battery

Eindelijk is het zover. Op www.doorgaan.nl (een gerenomeerd crowdfunding platform van De Amersfoortse) is het project Personal Battery van start gegaan een initiatief van Ri CHARGE in samenwerking met Termae Traiectum. Met deze nieuw te ontwikkelen app breng je je eigen energieniveau in kaart. Gekoppeld aan je agenda op je mobiele telefoon laat het per afspraak zien wat je energie kost en geeft, middels een stoplichtsysteem. Vervolgens krijg je per dag of per week een overzicht en heb je inzicht in je energiehuishouding. De uiteindelijke doelstelling is een optimaal beheer van je energie en daar kan dit zelfmanagement tool je bij helpen. Heb je ondersteuning nodig dan kan dat via individuele coaching of workshop op het gebied van zelfregie, dienstverlening die Ri CHARGE aanbiedt. De doelgroep zijn ZZP-ers, maar eigenlijk is dit voor iedereen van toepassing.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: