39

Contractstop

Per 01-01-2013 ga ik de arbodienstverlening verzorgen van de QUO Vadis scholen in Almelo. Dit is een mijlpaal, omdat ik nu geen ruimte meer heb voor nieuwe contracten. Ergens moet je een grens trekken met het oog op een optimale werk-privé balans. Bovendien wil ik voldoende tijd en aandacht blijven besteden aan coaching en workshops waar mijn hart ligt. Ik ben er trots op dat al mijn contracten afgesloten zijn onder de Vereniging ZBAnetwerk h.o.d.n. Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap.

Click Here to Leave a Comment Below 39 comments

Leave a Reply: