Coach Loopbaanbureau KNMG

Sinds eind december 2011 staat Ri CHARGE op de lijst van coaches van het Loopbaanbureau van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), een reden tot gepaste trots.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: