Bestuurswisseling Vereniging ZBAnetwerk

Per 27 september 2011 heeft Peter Ribbens het voorzitterschap overgenomen van Jan Noordsij. De vereniging, die groeiende is, zal verdere stappen zetten in de ingeslagen koers naar professionalisering. Het doel is een belangrijker speler te worden in de markt van arbodienstverlening.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: