Peter Ribbens

Author Archives: Peter Ribbens

Bedrijfsarts Peter Ribbens heeft 40 jaar ervaring met het coachen naar een gezond, energiek leven. Hij onthult in dit boek zijn succesvolle stoplichtmethode, ondersteund met veel praktische voorbeelden. Stap voor stap ontdek je hoe je eenvoudig grip krijgt op je eigen leven en nieuwe energie opdoet. Op je werk, in privésituaties én persoonlijk.

1

Nieuwe impuls crowdfunding Personal Battery

Het is een tijdje stil geweest rondom de crowdfunding voor de Personal Battery. Deze vertraging heeft mede te maken met een heroverweging van de doelgroep en verdrietige familie omstandigheid (plotseling overlijden van mijn zusje, zie blogbericht), waardoor mijn prioriteiten elders kwamen te liggen. Ik ontving veel positieve reacties en morele steun ook vanuit de beroepsgroep, […]

Lees meer
1874

Crowdfunding Personal battery

Eindelijk is het zover. Op www.doorgaan.nl (een gerenomeerd crowdfunding platform van De Amersfoortse) is het project Personal Battery van start gegaan een initiatief van Ri CHARGE in samenwerking met Termae Traiectum. Met deze nieuw te ontwikkelen app breng je je eigen energieniveau in kaart. Gekoppeld aan je agenda op je mobiele telefoon laat het per […]

Lees meer
3

Advies “Doorwerken en gezondheid”

Op 14 april werd door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bovengenoemd advies aangeboden aan de directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie VWS. Hierbij behoort een brochure met als titel “Werken tot je zeventigste: last of lust” (zie ook www.rvz.net). De centrale vraag is hoe ouderen kunnen blijven participeren in de arbeidsmarkt. Aanpak vanuit een […]

Lees meer
3

Arbozorg. Meerjarenplan Inspectie SWZ

De Inspectie wil met een meersporige aanpak de aanwezigheid, kwaliteit en toepassing van arbozorg en arbozorgmiddelen bij bedrijven en instellingen verhogen. In 2015 zet de Inspectie, na een pilotperiode, bel-inspecties in om bedrijven te bevragen naar de preventiemedewerker en de RI&E. Heeft een bedrijf geen preventiemedewerker en/of RI&E, dan benadert de Inspectie het bedrijf verder. […]

Lees meer
4

SER-advies toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Begin september heeft de commissie arbeidsomstandigheden van de SER over dit onderwerp een advies uitgebracht. Arbeidsgerelateerde zorg is een breder begrip dan alleen bedrijfsgezondheidszorg. Naast de reguliere arbeids- en bedrijfsgeneeskunde omvat het begrip ook ‘de zorg voor alle werkenden (incl. ZZP-ers) en werkzoekenden die er op gericht is hun arbeidsparticipatie duurzaam te behouden’. De SER […]

Lees meer
35

Einde bestuursperiode Vereniging ZBAnetwerk

Na 6 jaar (2 termijnen) ben ik afgetreden als bestuurslid van de Vereniging ZBA netwerk. Mijn voorzitterschap is nu beëindigd na een woelige maar leerzame tijd, waar ik met voldoening op terugblik. De Vereniging gaat door als Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap met een heldere visie, aangepaste statuten en huishoudelijk reglement. Ik dank ieder die zijn steentje […]

Lees meer
37

Gastles Master Arbeid & Gezondheid Saxion Hogeschool

Enkele weken geleden mocht ik een gastles verzorgen over multidisciplinaire samenwerking voor deze nieuwe 3 jarige opleiding. Het is een voorrecht dat ik mijn jarenlange ervaring in verschillende samenwerkingsverbanden met veelal klinische professionals mag delen. De meerwaarde hiervan is niet alleen meetbaar in resultaat (bijvoorbeeld meer effectieve behandeling en duurzame re-integratie), maar doorbreekt ook het […]

Lees meer
37

Modernisering Ziektewet en eigenrisicodragerschap ZW in 2014

Door de Modernisering Ziektewet gaan werkgevers vanaf 1 januari 2014 via een nieuwe gedifferentieerde premie bijdragen aan uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW) aan flexwerkers. Flexwerkers zijn: werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden werknemers die ziek uit dienst gaan werknemer die binnen 4 weken na het einde van […]

Lees meer
1

Toekomst van arbeidsgerelateerde zorg (TAZ)

De ministers van SZW en VWS hebben recent aan de SER een advies gevraagd over dit onderwerp. De achtergrond is de veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Omdat zelfstandige bedrijfsartsen in de maatwerkregeling een cruciale rol spelen, heeft de Vereniging ZBAnetwerk (h.o.d.n. Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap) waarvan ik voorzitter ben, in […]

Lees meer
40

Nieuwe spreekuurlokatie Almelo

In de 2e helft van augustus heb ik de beschikking over een 2e eigen spreekuurruimte. Naast die in Ruurlo zit ik eens in de 2 weken op een vrijdagochtend bij huisartsenpraktijk Kriek te Almelo in het fraai verbouwde Twenthe Centrum, oorspronkelijk een stoomspinnerij. Adres Twentheplein 1-F, 7607 GZ Almelo.

Lees meer