Peter Ribbens

Author Archives: Peter Ribbens

Bedrijfsarts Peter Ribbens heeft 40 jaar ervaring met het coachen naar een gezond, energiek leven. Hij onthult in dit boek zijn succesvolle stoplichtmethode, ondersteund met veel praktische voorbeelden. Stap voor stap ontdek je hoe je eenvoudig grip krijgt op je eigen leven en nieuwe energie opdoet. Op je werk, in privésituaties én persoonlijk.

1416

Wat is zelfregie?

Zelfregie Wat is zelfregie? Zelfregie betekent dat u uw eigen keuzes maakt op basis van uw voorkeuren, normen en waarden. Daarbij houdt u rekening met uw positie, beperkingen en mogelijkheden. Ruimte creëren voor persoonlijke ontwikkeling en het nastreven van idealen vanuit een realistisch perspectief vergroot de arbeidsproductiviteit en het levensgeluk. Deze vorm van zelfbeschikking is […]

Lees meer
3

Mijn zelfregiemethodiek nu in boekvorm

Stress te lijf met energie omslag boek

Na ruim 1 ½ jaar is het manuscript van mijn boek “Met energie stress te lijf” klaar. Zelfregie staat in dit zelfhulpboek centraal op de drie levensdomeinen werk – privé – ik. Ik ben ervan overtuigd dat men zelf meer kan doen dan men denkt om stress en de negatieve gevolgen ervan, te vermijden. Daarvoor […]

Lees meer
3

Aanpassing bestaande contracten arbodienstverlening

Ik heb nu vrijwel al mijn contracten aangepast aan de diverse veranderde wetgeving. Dat betreft de vernieuwde Arbowet, de wet DBA (waardoor de eens verplichte VAR vervalt), de Wkkgz (zorgrelaties tussen artsen en patiënten), privacy wetgeving en wet BIG (beroepsuitoefening). Een hele administratieve klus, die mij wel de gelegenheid gaf de band met mijn klanten […]

Lees meer
2

Nieuwe Arbowet

Per 01-07-2017 is de Arbowet aangepast. Daarbij staat preventie centraal en wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, waaronder de OR of MR, bij de arbodienstverlening vergroot. De adviesrol van de bedrijfsarts wordt aangescherpt en er is een duidelijkere rol van de preventiemedewerker. Het basiscontract tussen de arbodienstverlener en de werkgever bevat minimumeisen, inclusief klachtenprocedure, […]

Lees meer
3

Status Personal Battery app

Personal Battery

Uit de feedback van 50 testgebruikers van de Personal Battery app bleek dat velen deze app visueel aantrekkelijk en helder in gebruik vonden. Er waren diverse aanbevelingen voor verbetering, die ter harte zijn genomen. Omdat de verkoopstrategie via verzekeraars onverwacht stagneerde, is tijdelijk de verdere ontwikkeling van de app gestopt. Acties worden ondernomen om andere […]

Lees meer
3

Testversie Personal Battery app

In de afgelopen maanden is intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de Personal Battery app. De 1e versie is onderhand gereed en wordt bij zo’n 50 gebruikers gedurende 1 maand getest. Na beoordeling van alle feedback zullen zo nodig aanpassingen aan de app worden gemaakt, waarna deze op de markt wordt gebracht. Een best spannende […]

Lees meer
5

Oprichting Personal Battery BV

Geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen loont. Het gaat er nu toch echt van komen. Samen met een viertal andere enthousiaste ondernemers is een BV opgericht, die tot doel heeft de Personal Battery app verder te ontwikkelen, te bouwen en op de markt te brengen. De financiering wordt uit eigen middelen van de diverse deelnemende BV’s bekostigd. […]

Lees meer
3

Beëindiging Crowdfunding Personal Battery

De crowdfunding voor de Personal Battery is vorige week beëindigd. Ondanks steunbetuigingen van velen en tientallen sponsors is op deze manier onvoldoende geld opgehaald. Daarmee vervalt de door de sponsors gedane toezeggingen en de daaraan verbonden tegenprestaties van mij. Dat betekent niet dat realisatie van deze app geblokkeerd is. Het heeft mij heel waardevolle nieuwe […]

Lees meer