Peter Ribbens

Author Archives: Peter Ribbens

Bedrijfsarts Peter Ribbens heeft 40 jaar ervaring met het coachen naar een gezond, energiek leven. Hij onthult in dit boek zijn succesvolle stoplichtmethode, ondersteund met veel praktische voorbeelden. Stap voor stap ontdek je hoe je eenvoudig grip krijgt op je eigen leven en nieuwe energie opdoet. Op je werk, in privésituaties én persoonlijk.

Personal Battery klaar voor gebruik

Personal Battery Ivido

Na een uitgebreide testfase is de Personal Battery klaar voor gebruik binnen de PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) van Ivido. Een prachtige samenwerking met deze veelbelovende start up. Voor meer informatie kijkt u op de website van Ivido.

Lees meer

Week van de werkstress

Ri CHARGE is kennissupporter van de Week van de Werkstress die door OVAL van 11 t/m 15 november 2019 wordt georganiseerd. Doel ervan is om zoveel mogelijk werkende Nederlanders te laten inzien dat werkstress te voorkomen is. Een ideale gelegenheid om mijn boek “Stress te lijf met energie” in die week officieel te lanceren. Voor meer informatie […]

Lees meer

Ri CHARGE op de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 24 mei

Op 24 mei was ik met een kleine stand aanwezig op de op de Bedrijfsgeneeskundige Dagen in Papendal. Een prachtige gelegenheid om mijn boek ‘Stress te lijf met energie’ te promoten en een exemplaar aan te bieden aan de voorzitter en de directeur van de NvAB (Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), die dit jaarlijkse […]

Lees meer
47

Wat is zelfregie?

Zelfregie Wat is zelfregie? Zelfregie betekent dat u uw eigen keuzes maakt op basis van uw voorkeuren, normen en waarden. Daarbij houdt u rekening met uw positie, beperkingen en mogelijkheden. Ruimte creëren voor persoonlijke ontwikkeling en het nastreven van idealen vanuit een realistisch perspectief vergroot de arbeidsproductiviteit en het levensgeluk. Deze vorm van zelfbeschikking is […]

Lees meer

Mijn zelfregiemethodiek nu in boekvorm

Stress te lijf met energie omslag boek

Na ruim 1 ½ jaar is het manuscript van mijn boek “Met energie stress te lijf” klaar. Zelfregie staat in dit zelfhulpboek centraal op de drie levensdomeinen werk – privé – ik. Ik ben ervan overtuigd dat men zelf meer kan doen dan men denkt om stress en de negatieve gevolgen ervan, te vermijden. Daarvoor […]

Lees meer

Aanpassing bestaande contracten arbodienstverlening

Ik heb nu vrijwel al mijn contracten aangepast aan de diverse veranderde wetgeving. Dat betreft de vernieuwde Arbowet, de wet DBA (waardoor de eens verplichte VAR vervalt), de Wkkgz (zorgrelaties tussen artsen en patiënten), privacy wetgeving en wet BIG (beroepsuitoefening). Een hele administratieve klus, die mij wel de gelegenheid gaf de band met mijn klanten […]

Lees meer

Nieuwe Arbowet

Per 01-07-2017 is de Arbowet aangepast. Daarbij staat preventie centraal en wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, waaronder de OR of MR, bij de arbodienstverlening vergroot. De adviesrol van de bedrijfsarts wordt aangescherpt en er is een duidelijkere rol van de preventiemedewerker. Het basiscontract tussen de arbodienstverlener en de werkgever bevat minimumeisen, inclusief klachtenprocedure, […]

Lees meer
1 2 3 4