Arbozorg. Meerjarenplan Inspectie SWZ

De Inspectie wil met een meersporige aanpak de aanwezigheid, kwaliteit en toepassing van arbozorg en arbozorgmiddelen bij bedrijven en instellingen verhogen.
In 2015 zet de Inspectie, na een pilotperiode, bel-inspecties in om bedrijven te bevragen naar de preventiemedewerker en de RI&E. Heeft een bedrijf geen preventiemedewerker en/of RI&E, dan benadert de Inspectie het bedrijf verder. Bedrijven die kernbepalingen van de arbozorg niet nakomen krijgen een herinspectie.
De Inspectie checkt een reeks grote bedrijven op de (uitvoering van) arbozorg. Ook voert zij een pilot uit onder startende bedrijven, in samenwerking met Kvk’s en ondernemersplatforms. Veel kleinere, startende bedrijven weten namelijk weinig over arboverplichtingen (inclusief de inzet van een bedrijfsarts, noot Peter Ribbens).
Deze informatie is te lezen op de website www.meerjarenplan2015-2018inspectieszw.nl.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: