Advies “Doorwerken en gezondheid”

Op 14 april werd door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bovengenoemd advies aangeboden aan de directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie VWS. Hierbij behoort een brochure met als titel “Werken tot je zeventigste: last of lust” (zie ook www.rvz.net).
De centrale vraag is hoe ouderen kunnen blijven participeren in de arbeidsmarkt. Aanpak vanuit een levensloopperspectief wordt aanbevolen en vroegtijdig investeren in preventie, naast werkaanpassing bij beperkingen. Bij de voorbereiding van dit advies was mijn inbreng gevraagd door middel van deelname aan een Expertmeeting, gezien mijn kennis en ervaring met ZZP-ers.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: