3

Aanpassing bestaande contracten arbodienstverlening

Ik heb nu vrijwel al mijn contracten aangepast aan de diverse veranderde wetgeving. Dat betreft de vernieuwde Arbowet, de wet DBA (waardoor de eens verplichte VAR vervalt), de Wkkgz (zorgrelaties tussen artsen en patiënten), privacy wetgeving en wet BIG (beroepsuitoefening).
Een hele administratieve klus, die mij wel de gelegenheid gaf de band met mijn klanten aan te halen. Mijn brede palet aan dienstverlening heb ik nog eens over het voetlicht kunnen brengen. Bovendien heb ik een aantal klanten erbij gekregen. Al met al was de exercitie de moeite waard.

Comments are closed