photo

Visitatie

Om mijn praktijk als zelfstandig bedrijfsarts te kunnen blijven uitoefenen, moet ik om de 5 jaar geherregistreerd worden. Niet alleen wordt er van mij geëist dat ik voldoende uren in deze functie werkzaam ben, maar ook dat ik bijscholing en intervisie bijeenkomsten volg. Daarnaast is sinds enige jaren visitatie verplicht gesteld. Dit omvat 360 graden feedback bij klanten en patiënten/cliënten, een casebeschrijving, terugblik op afgesproken ontwikkeltrajecten en vooruitblik op nieuwe trajecten in de komende 5 jaar. Een hele klus waarmee je samen met een paar collega’s in een visitatiegroep zit en ook elkaar becommentarieert.
Hoewel het een behoorlijke tijdsinvestering is, weegt dat absoluut op tegen de inzichten die je krijgt over hoe men over jou denkt en waar er verbeterpunten liggen. Zelf was ik verrast (en ook gevleid) door de positieve feedback zowel in scores als opmerkingen. Zo zie je maar dat het werk waar een deel van mijn passie ligt, zijn vruchten voortbrengt.