photo

Vernieuwing website

Er wordt hard gewerkt aan een drastische aanpassing van mijn website. Dit is noodzakelijk omdat mijn dienstverlening zich meer gaat richten op presentaties en workshops over zelfregie. De uitgave van mijn boek over dit onderwerp en onder andere de samenwerking met Ivido dragen daartoe bij.