photo

Effectmeting zelfregie coaching

Al jaren ben ik behalve bedrijfsarts ook coach, waarbij ik mij specialiseer in zelfregie d.w.z. het hervinden van controle over je eigen leven. Om het effect van deze coaching (ook na meerdere jaren) te beoordelen heb ik vorige maand enkele tientallen coachees een evaluatieformulier toegestuurd.
77% respons (behoorlijk hoog), met een aantal opmerkelijke resultaten: op scores van 0-10, was men niet alleen tevreden over de coaching, beantwoorden hulpvraag en nieuwe inzichten (gemiddeld 8 – 8,1), maar ook ervoer men meer zelfcontrole, nam levensgeluk toe en functioneerde men beter in werk en privé (gemiddeld 7 -7,6). Een verminderde kans op uitval scoorde 7,3 en bovendien gaven velen voor hen essentiële aspecten uit het geleerde door aan anderen. De individuele opmerkingen over hoe ze de coaching hadden ervaren, waren erg bemoedigend.
Al met al overtrof dit resultaat mijn verwachtingen. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om de tijd te nemen je eigen activiteiten te evalueren en zo nodig bij te stellen.