photo

Nieuwe impuls crowdfunding Personal Battery

Het is een tijdje stil geweest rondom de crowdfunding voor de Personal Battery. Deze vertraging heeft mede te maken met een heroverweging van de doelgroep en verdrietige familie omstandigheid (plotseling overlijden van mijn zusje, zie blogbericht), waardoor mijn prioriteiten elders kwamen te liggen.
Ik ontving veel positieve reacties en morele steun ook vanuit de beroepsgroep, ZZP-organisaties en de academische wereld. Ook bleek er, vrij onverwacht, interesse binnen ondernemingen en bedrijven om deze app in te zetten als onderdeel van workshops/trainingen en individuele coaching. Dat versterkte mijn vertrouwen om dit project te continueren.
Hoewel slechts weinig ZZP-ers tot op heden investeerden, toonden enkele ondernemers serieuze interesse om financieel bij te dragen. Dit wordt nu nader uitgewerkt. Ik ben zelfs bezig met een landelijk bekende dienstverlener om deze app in een nieuw concept over Duurzame inzetbaarheid te incorporeren. De nadruk ligt op gezond persoonlijk ondernemerschap voor eigenlijk alle werkenden en niet alleen ZZP-ers.
Ondertussen is een nieuwe impuls gegeven aan de crowdfunding, waarvoor ik verwijs naar https://www.doorgaan.nl/nl/project/2212410/personal-battery
Het is een fantastische ervaring om te zien hoeveel mensen zich geïnspireerd voelen door dit project. En als je in iets gelooft, dan moet je doorzetten !
Ik ga ervan uit dat deze app voor de zomer gerealiseerd is. Hierover houd ik jullie op de hoogte.

Nieuws

21-02-2019 Mijn boek over Zelfregie met het stoplichtsysteem in mei te koop
16-09-2018 Mijn zelfregiemethodiek nu in boekvorm
19-01-2018 Aanpassing bestaande contracten arbodienstverlening
05-11-2017 KNMG publiceert handreiking aan artsen over opnemen gesprekken door patiënten
31-07-2017 Nieuwe Arbowet
15-04-2017 Status Personal Battery app
15-12-2016 Testversie Personal Battery app
02-08-2016 Oprichting Personal Battery BV
01-04-2016 Beëindiging Crowdfunding Personal Battery
12-02-2016 Nieuwe impuls crowdfunding Personal Battery
06-10-2015 Crowdfunding Personal battery
29-04-2015 Advies “Doorwerken en gezondheid”
20-01-2015 Arbozorg. Meerjarenplan Inspectie SWZ
25-09-2014 SER-advies toekomst arbeidsgerelateerde zorg
18-06-2014 Einde bestuursperiode Vereniging ZBAnetwerk
14-04-2014 Gastles Master Arbeid & Gezondheid Saxion Hogeschool
24-12-2013 Modernisering Ziektewet en eigenrisicodragerschap ZW in 2014
14-10-2013 Toekomst van arbeidsgerelateerde zorg (TAZ)
11-07-2013 Nieuwe spreekuurlokatie Almelo
14-04-2013 Quintessse
26-11-2012 Contractstop
25-09-2012 Visitatieproces
31-07-2012 Toekomstige herinrichting eerste lijn
02-05-2012 Enquête ZZP-ers en hun gezondheid
06-02-2012 Vernieuwde website ZFB
12-01-2012 Coach Loopbaanbureau KNMG
06-11-2011 Vernieuwde samenwerking met Welder
27-09-2011 Bestuurswisseling Vereniging ZBAnetwerk
28-07-2011 Workshop is innovatief
12-07-2011 Acquisitie bij scholen
19-04-2011 Korting op workshop
08-04-2011 Verbonden aan Myhealth.nl